top of page

10 Mewn Bws

10 in a Bus

The 10 Mewn Bws (10 in a Bus) project aimed to reinterpret and demystify traditional Welsh folk music by selecting ten musicians from different musical backgrounds to research their musical roots and to reinterpret Welsh traditional music in a ways relevant to them, and to modern audiences.

The ten musicians travelled around Wales, visiting the sound archives in St Fagan's and the National Library's music collections, as well as meeting some of Wales's 'tradition bearers' and ethnomusicologists including Phyllis Kinney and Meredydd Evans, Arfon Gwilym, and Stephen Rees. 

Then, in a week-long writing retreat at Tŷ Newydd, Llanystumdwy, they worked together to re-interpret the traditional material, as well as composing new work based on their experiences during the research phase.

The end product was a complete album, released by trac and Sain Records in October 2013, and a tour of Wales. Listen to a taster of the music here or buy a  copy of the album here.

The group performed at Swn Festival at the start of the World Music Expo (WOMEX) event in Cardiff 2013, a timely celebration of a successful year-long project, and of traditional Welsh music at a global event. Since then, 10 Mewn Bws have toured again in Wales, including playing at the Hay Festival, in a double header with Cerys Matthews. The project was nominated for a National Lottery Award, in the Arts category in 2014.

*****

Prynwch gopi o'r CD yma.

Nod prosiect 10 Mewn Bws oedd ail-ddadansoddi a datgyfrinio cerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig drwy ddod a deg cerddor o wahanol gefndiroedd ynghyd i ymchwilio i’w gwreiddiau cerddorol ac yna ail-ddadansoddi cerddoriaeth draddodiadol Cymreig mewn ffyrdd perthnasol iddyn nhw, ac i gynulleidfaoedd cyfoes.

Teithiodd y cerddorion o gwmpas Cymru, gan ymweld â’r archifau sain yn Sain Ffagan a chasgliadau cerdd y Llyfrgell Genedlaethol yn ogystal â chwrdd â rhai o ‘gynheiliaid traddodiad’ ac ethnogerddoregwyr Cymru yn cynnwys Phyllis Kinney a Meredydd Evans, Arfon Gwilym, a Stephen Rees.

Yna, mewn enciliad wythnos yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, gwnaethant cyd-weithio i ail-ddadansoddi’r deunydd traddodiadol a chyfansoddi gweithiau newydd wedi’u seilio ar y profiadau cafwyd yn ystod y cyfnod ymchwil.

Daeth y daith i’w therfyn yng Ngŵyl Sŵn ar ddechrau WOMEX yng Nghaerdydd 2013, dathliad amserol mewn digwyddiad byd-eang o brosiect llwyddiannus, ac o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Roedd 10 Mewn Bws ar daith eto ym mis Mehefin, yn cynnwys Gwyl y Gelli Gandryll fel i Cerys Matthews. Cafodd y prosiect ei nomineiddio ar gyfer Gwobr y Loteri Genedlaethol yn y Categoi Celf yn 2014. 

10 Mewn Bws with Phyllis Kinney, Meredydd Evans and Roy Saer at the Denbighshire and District National Eisteddfod in 2013.

Criw 10 Mewn Bws gyda Phyllis Kinney, Meredydd Evans a Roy Saer yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau yn 2013.

bottom of page